Τον Μάρτιο είχαμε γράψει ένα άρθρο σχετικά με τις εργασίες που γίνονται για την ανάδειξη των μονοπατιών στο Μαίναλο. Σήμερα, μετά από ευγενικό αίτημα του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων, αναδημοσιεύσουμε μερικές επιπλέον πληροφορίες όπως μας τις έστειλε ο Σ.Α.Ο.Ο., καθώς θεωρούμε ότι αξίζει να αναδειχτεί η όλη προσπάθεια που γίνεται.

1)      Ο Σύλλογος  Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων (Σ.Α.Ο.Ο.), ήδη από το 2008, σχεδίασε και υλοποιεί στο Μαίναλο ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους 300 km. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 5 αλληλοτεμνόμενες διαμπερείς διαδρομές που φέρουν πινακίδες σήμανσης με χρώματα κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και μπλε .

2)      Τα μονοπάτια αυτά διέρχονται μέσα από τα σαράντα ορεινά χωριά του Μαινάλου με σκοπό την ανάδειξη-προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Αρκαδίας και την ήπια οικοτουριστική της ανάπτυξη.

3)       Μέχρι και σήμερα 30/09/2014 με εθελοντική εργασία των μελών και φίλων του Σ.Α.Ο.Ο. έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί 160 km μονοπατιών, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από πεζοπορικές ομάδες και ορειβατικούς συλλόγους. Μάλιστα έχουν καταχωρηθεί λεπτομερώς στην τελευταία έκδοση των χαρτών της «Ανάβασης» (2014) προς χρήση των ενδιαφερομένων.

4)       Από τις αρχές του 2014 η καθαρά εθελοντική  αυτή προσπαθειά του Σ.Α.Ο.Ο.  έχει αφυπνίσει τις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι των χωριών του Μαινάλου (ιδιαίτερα οι νέοι) να συμμετέχουν με ενθουσιασμό στον καθαρισμό και την σηματοδότηση των μονοπατιών.

5)      Επίσης από το 2013 ο Σ.Α.Ο.Ο. έχει ενημερώσει τους Δήμους Τριπόλεως και Γορτυνίας  καθώς και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σχετικά με  την ανάγκη ένταξης του δικτύου των μονοπατιών στον προγραμματισμό τους, προκειμένου να τοποθετηθούν 200 περίπου  ταμπέλες «κατεύθυνσης και πληροφόρησης», έτσι ώστε το δίκτυο να αποκτήσει πλήρη τεκμηρίωση και λειτουργικότητα.

6)      Ήδη η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  βασιζόμενη στα λεπτομερή στοιχεία που έχει δώσει ο Σ.Α.Ο.Ο. και σε συνεργασία με αυτόν,  έχει συντάξει τη σχετική μελέτη προκειμένου το δίκτυο να ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α  για την ολοκλήρωση και την συντήρησή του, την έκδοση οικοτουριστικού οδηγού και τη δημιουργία ιστοσελίδας για διεθνή χρήση.

7)      Ο Δήμος Γορτυνίας μαζί με τον Σ.Α.Ο.Ο. και τους Τοπικούς Συλλόγους προσπαθεί να πιστοποιήσει το γορτυνιακό κομμάτι του δικτύου από την E.R.A (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πεζοπόρων).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Σ.Α.Ο.Ο.