αναρριχητικό πεδίο

  1. Ανάβαση στο Σαντομέρι

    Το όρος Σαντομέρι (ή αλλιώς Σκόλλις ή Σανταμεριάνικο ή Πορτοβούνι) μπορεί να μην είναι γνωστό στην Πελοπόννησο όπως το Μαίναλο ή ο Ταΰγετος, έχει όμως μερικά χαρακτηριστικά που ελκύουν πλήθος αθλητών από όλη την Ελλάδα. Το Σαντομέρι βρίσκεται νοτιοδυτικά της Πάτρας και δυτικά του Ερύμανθου (υψόμετρο 2.224 m).
    21/09/2015
    Ανάβαση στο Σαντομέρι

1 είδος