Τι είναι ο βαθμός προστασίας IPXX

Σίγουρα έχετε δει σε διάφορα προϊόντα να αναφέρεται κάποιος βαθμός προστασίας IP, όπως IPX54, IPX8 κ.λπ. Οι αριθμοί αυτοί υποδηλώνουν μια συγκεκριμένη πιστοποίηση για το προϊόν στο κατά πόσο είναι αδιάβροχο και προστατευμένο. Για παράδειγμα, ένα προϊόν μπορεί να είναι αδιάβροχο όταν ψιχαλίζει (π.χ, ένα σακίδιο) αλλά να μην είναι αδιάβροχο όταν πέσει στο νερό. Υπάρχουν προϊόντα που θέλουμε να είναι απολύτως αδιάβροχα και στεγανά, όπως για παράδειγμα οι αδιάβροχες θήκες κινητών ή οι αδιάβροχοι σάκοι που χρησιμοποιούν όσοι ασχολούνται με θαλάσσια σπορ. Με την κατάλληλη πιστοποίηση, ο καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς πόσο αδιάβροχο είναι το προϊόν που αγοράζει και όχι ότι είναι αδιάβροχο γενικά και αόριστα.

Ο έλεγχος της πιστοποίησης γίνεται σε εργαστήρια, σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες είναι αρκετά περίπλοκες και δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούν εδώ. Οι διαδικασίες αυτές ακολουθούν το πρότυπο IEC 60529, ώστε να είναι πάντα οι ίδιες ανεξάρτητα του προϊόντος ή του κατασκευαστή. Η κωδικοποίηση IPΧΧ, που ακολουθείται πιο συχνά, έχει 2 ψηφία τα οποία παίρνουν συγκεκριμένες τιμές και ενημερώνουν τον καταναλωτή για την πιστοποίηση που έχει το προϊόν. Αν κάποιο από τα ψηφία έχει την τιμή Χ τότε σημαίνει ότι δεν έχει ελεγχθεί για τη συγκεκριμένη προστασία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, αφού σε κάποια προϊόντα μπορεί να μας ενδιαφέρει μόνο η μία από τις δύο προστασίες.

Ενημερωτικά, τα γράμματα IP σημαίνουν "Ingress Protection", δηλαδή ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει κάποια προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες (σκόνη, σωματίδια, νερό, χιόνι κ.λπ).

1. Το πρώτο Χ πιστοποιεί την προστασία που έχει το προϊόν από την είσοδο στερεών σωματιδίων. Παίρνει τιμές από 0-6, όπως φαίνεται παρακάτω.

0 = Καμία προστασία.
1 = Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 50mm.
2 = Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 12mm.
3 = Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 2,5mm.
4 = Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 1mm.
5 = Δεν μπαίνει τόση σκόνη όση να επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.
6 = Δεν μπαίνει καθόλου σκόνη.

2. Το δεύτερο Χ πιστοποιεί την προστασία που έχει το προϊόν από την είσοδο νερού. Παίρνει τιμές από 0-8, όπως φαίνεται παρακάτω.
0 = Καμία προστασία.
1 = Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν κατακόρυφα.
2 = Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν με κλίση μέχρι 15 μοίρες ως προς την κατακόρυφο.
3 = Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν με κλίση μέχρι 60 μοίρες ως προς την κατακόρυφο.
4 = Δεν μπαίνει νερό που ψεκάζεται από όλες τις κατευθύνσεις.
5 = Δεν μπαίνει νερό που πέφτει υπό πίεση απ' όλες τις κατευθύνσεις.
6 = Δεν μπαίνει νερό από παροδική πλημμύρα.
7 = Δεν μπαίνει νερό σε παροδικό βύθισμα υπό δοσμένη πίεση και χρόνο.
8 = Δεν μπαίνει νερό σε μόνιμο βύθισμα υπό δοσμένη πίεση.

Παραδείγματα
1. Μια αδιάβροχη θήκη έχει βαθμό προστασίας IPX8, επομένως παρέχει πλήρη αδιαβροχοποίηση ακόμα και σε μόνιμο βύθισμα. Δεν δίνεται πληροφορία για την προστασία που έχει η θήκη από την είσοδο στερεών σωματιδίων.

2. Ένας φακός με βαθμό προστασίας IP54 παρέχει μερική αδιαβροχοποίηση όταν το νερό ψεκάζεται προς τον φακό από όλες τις κατευθύνσεις και είναι προστατευμένος από τυχόν σκόνη που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του.

Τι είναι ο βαθμός προστασίας IPXX | www.lightgear.gr Τι είναι ο βαθμός προστασίας IPXX | www.lightgear.gr

Αφήστε Σχόλιο