Λεπτομέρειες Αξιολόγησης

ΚΥΑΛΙΑ SILVA POCKET 10Χ25

Αξιολόγηση Προϊόντος (υποβλήθηκε στις 7 Απριλίου 2014):
Έχω το παλιότερο μοντέλο, το οποίο ακόμα και μετά από 15 χρόνια είναι σαν καινούριο. Αυτό φαντάζομαι ότι θα είναι με ακόμα καλύτερα οπτικά.