Λεπτομέρειες Αξιολόγησης

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ AQUAPAC KEYMASTER 608

Αξιολόγηση Προϊόντος (υποβλήθηκε στις 1 Ιουλίου 2019):
Δε βράχηκε τίποτα. Λειτουργεί όπως πρέπει.