Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2014.

 

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας www.lightgear.gr (στο εξής lightgear) αναγνωρίζουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Η ιστοσελίδα lightgear δεν συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, επάγγελμα, κ.τ.λ.) των χρηστών, εκτός και αν ο χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων, οπότε τα παραπάνω Προσωπικά Στοιχεία είναι αναγκαία για την σωστή αποστολή των προϊόντων. Παρομοίως, σε περίπτωση που ο χρήστης προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων, τα στοιχεία του δίδονται στην μεταφορική εταιρία για τη σωστή διεκπεραίωση της παραγγελίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά email (newsletter) αν συμπληρώσει οικειοθελώς την αντίστοιχη φόρμα που βρίσκεται σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας lightgear. 

 

Tracking Cookies και Web Beacons

To lightgear χρησιμοποιεί Cookies (Google Analytics), για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων (ανώνυμα) των επισκέψεων στην ιστοσελίδα.

 

Ποια Δεδομένα Συλλέγει το Google Analytics;

  • Την ιστοσελίδα από όπου ήρθατε
  • Χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα
  • Πληροφορίες συστήματος (πχ Ανάλυση Οθόνης, Browser,κτλ)
  • Διάφορες άλλες πληροφορίες

 

Τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες;

Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηστών μας και μας βοηθάει να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Μπορούμε να δούμε κάποιες συνήθειες και προτιμήσεις και να βελτιώσουμε πάνω σε αυτά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν απολύτως κανένα στοιχείο το οποίο να ταυτοποιεί τον χρήστη και είναι 100% ανώνυμα δεδομένα. Όλες οι δραστηριότητες της ιστοσελίδας (lightgear) είναι συμβατές με τους όρους χρήσης του Google Analytics.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/χρήστη των υπηρεσιών του lightgear υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το lightgear διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης σας και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

 

Κοινοποίηση μεταβολών

Αυτό το άρθρο ενδέχεται να αλλαχτεί με το πέρασμα του χρόνου, για αυτό να το επισκέπτεστε συχνά για να δείτε τυχόν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές θα ανακοινώνονται στο παρόν άρθρο.

 

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση του ιστοτόπου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η πολιτική του lightgear για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του ιστοτόπου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην πολιτική του lightgear για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνήστε μαζί μας.